HỎI:

Phân biệt ký hiệu đầu nối BU, BE của các loại ống.

ĐÁP:

- Đầu nối BU: là 1 đoạn ống (có thể là gang, thép, nhựa...) có một đầu trơn và đầu kia là mặt bích.

- Đầu nối BE: là 1 đoạn ống (có thể là gang, thép, nhựa...) có một đầu miệng bát và đầu kia là mặt bích.

Chiều dài BU, BE: tùy vào từng loại đường kính (có thể tham khảo catologue phụ kiện các loại ống gang, ống nhựa….)

 

- E: ký hiệu của đầu "bát" (ống có một đầu trơn và một đầu bát - đầu trơn của ống này sẽ thúc vào đầu bát của ống kia)

- U: Chính là đầu trơn của ống

- B: Mặt bích, đầu bích của một phụ kiện, ống

NHÀ PHÂN PHỐI

ĐỐI TÁC