NỐI GIẢM HÀN ĐIỆN TRỞ

Liên hệ

Số lượng :

Size

Ø dn x Ø dn

L A B Ø d HÌNH ẢNH & BẢN VẼ KỸ THUẬT SẢN PHẨM 
25 x 20 94 42 35 4.7
32 x 25 94 42 40 4.7
32 x 25 94 42 40 4.7
40 x 20 100 50 40 4.7
40 x 25 100 50 40 4.7
50 x 25 100 55 40 4.7
50 x 32 100 55 40 4.7
63 x 25 115 60 40 4.7
63 x 50 120 55 50 4.7
75 x 50  120 55 50 4.7
75 x 63 130 65 55 4.7
90 x 50  140 65 55 4.7
90 x 75 145 65 60 4.7
110 x 63 160 80 70 4.7
110 x 75 155 75 60 4.7
110 x 90 160 80 60 4.7
125 x63 160 80 60 4.7
160 x 90 195 94 74 4.7
160 x 110 195 95 75 4.7
160 x 125 195 95 75 4.7
200 x 110 195 95 80 4.7
200 x 160 210 95 85 4.7
250 x 110 230 100 80 4.7
250 x 110 230 110 90 4.7

 

THÔNG TIN CHUNG VỀ SẢN PHẨM 

 

Khớp nối điện trở thông minh có kích thước dao động từ 20 mm đến 1400mm, có 2 loại  áp lực chính là SDR11 & SDR17, một số có thông số lớn hơn như  SDR21 & SDR26.

Tùy thuộc vào kích thước, các khớp nối điện trở thông minh được chia như bảng sau:

Một khu vực hàn, hai tiếp điểm gia nhiệt .

Hai khu vực hàn, bốn tiếp điểm gia nhiệt .

Quy trình hàn một bước, một mã vạch tem màu trắng.

Quy trình hàn hai bước, một mã vạch gia nhiệt trước màu vàng, trên mã vạch gia nhiệt sau màu trắng.

Khớp nối điện trở thông minh

Kích thước

Khu vực hàn

quy trình hàn

20 mm-225mm

Một khu vực hàn

Một bước hàn

250mm-400mm

Một khu vực hàn

Hai bước hàn

450mm-1400mm

Hai khu vực hàn

Hai bước hàn

 

Tất cả các cài đặt thông số trên máy hàn điện trở phải được thực hiện bởi một kỹ thuật viên được đào tạo .

Đối với các Khớp nối điện trở thông minh có kích thước lớn, nếu đường ống có vấn đề vị oval không còn hình dạng ban đầu, quy trình làm tròn lại ông sẽ được thực hiện trước khi sử dụng khớp nối điện trở thông minh.

Nếu OD ống lớn không nằm trong dung sai tiêu chuẩn, vui lòng liên hệ trước với chúng tôi, chúng tôi có thể gia công khớp nối theo yêu cầu.

Sản Phẩm Đã Xem

CSKH: 1900.636.577
Tư Vấn KT: 1900.636.577